2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Torsby

Valdeltagande
2006: 78,47%
+1,80%
2002: 76,67%

21,36%
M
11,71%
C
3,23%
FP
3,88%
KD
44,72%
S
8,34%
V
2,45%
MP
4,32%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Torsby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1675 21,36 1251 15,69
C Centerpartiet 918 11,71 1012 12,69
FP Folkpartiet liberalerna 253 3,23 471 5,91
KD Kristdemokraterna 304 3,88 434 5,44
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3507 44,72 3480 43,64
V Vänsterpartiet 654 8,34 926 11,61
MP Miljöpartiet de gröna 192 2,45 230 2,88
ÖVR Övriga partier 339 4,32 171 2,14

Kommun Torsby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7842 7975
Ogiltiga röster blanka 162
Ogiltiga röster övriga 3 126
Summa avgivna röster 8007 8101
Röstberättigade 10204 10566
Valdeltagande 78,47% 76,67%