2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hammarö

Valdeltagande
2006: 85,92%
+2,04%
2002: 83,88%

24,95%
M
5,62%
C
7,02%
FP
6,58%
KD
41,90%
S
5,73%
V
3,99%
MP
4,22%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Hammarö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2265 24,95 1229 14,17
C Centerpartiet 510 5,62 346 3,99
FP Folkpartiet liberalerna 637 7,02 1156 13,33
KD Kristdemokraterna 597 6,58 662 7,63
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3804 41,90 4028 46,45
V Vänsterpartiet 520 5,73 713 8,22
MP Miljöpartiet de gröna 362 3,99 314 3,62
ÖVR Övriga partier 383 4,22 223 2,57

Kommun Hammarö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9078 8671
Ogiltiga röster blanka 142
Ogiltiga röster övriga 2 129
Summa avgivna röster 9222 8800
Röstberättigade 10733 10491
Valdeltagande 85,92% 83,88%