2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Munkfors

Valdeltagande
2006: 80,69%
+0,28%
2002: 80,41%

9,51%
M
9,67%
C
5,54%
FP
2,73%
KD
55,82%
S
9,11%
V
2,41%
MP
5,22%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Munkfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 237 9,51 158 6,13
C Centerpartiet 241 9,67 221 8,58
FP Folkpartiet liberalerna 138 5,54 180 6,99
KD Kristdemokraterna 68 2,73 106 4,11
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1391 55,82 1527 59,28
V Vänsterpartiet 227 9,11 248 9,63
MP Miljöpartiet de gröna 60 2,41 76 2,95
ÖVR Övriga partier 130 5,22 60 2,33

Kommun Munkfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2492 2576
Ogiltiga röster blanka 45
Ogiltiga röster övriga 0 34
Summa avgivna röster 2537 2610
Röstberättigade 3144 3246
Valdeltagande 80,69% 80,41%