2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlstad

Valdeltagande
2006: 83,58%
+1,52%
2002: 82,06%

25,22%
M
7,51%
C
7,66%
FP
6,54%
KD
36,84%
S
5,97%
V
5,47%
MP
4,79%
ÖVR
Samtliga 54 distrikt räknade.

Kommun Karlstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 13504 25,22 7794 15,20
C Centerpartiet 4020 7,51 2930 5,71
FP Folkpartiet liberalerna 4104 7,66 7300 14,24
KD Kristdemokraterna 3504 6,54 4456 8,69
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19731 36,84 20485 39,95
V Vänsterpartiet 3199 5,97 4093 7,98
MP Miljöpartiet de gröna 2929 5,47 2500 4,88
ÖVR Övriga partier 2563 4,79 1714 3,34

Kommun Karlstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 53554 51272
Ogiltiga röster blanka 968
Ogiltiga röster övriga 19 893
Summa avgivna röster 54541 52165
Röstberättigade 65259 63566
Valdeltagande 83,58% 82,06%