2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kristinehamn

Valdeltagande
2006: 81,90%
+0,65%
2002: 81,25%

20,56%
M
8,55%
C
6,42%
FP
5,54%
KD
43,59%
S
7,30%
V
3,62%
MP
4,41%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Kristinehamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3111 20,56 1787 12,00
C Centerpartiet 1294 8,55 1285 8,63
FP Folkpartiet liberalerna 972 6,42 1824 12,25
KD Kristdemokraterna 839 5,54 1240 8,33
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6595 43,59 6265 42,08
V Vänsterpartiet 1105 7,30 1419 9,53
MP Miljöpartiet de gröna 547 3,62 638 4,29
ÖVR Övriga partier 668 4,41 430 2,89

Kommun Kristinehamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15131 14888
Ogiltiga röster blanka 270
Ogiltiga röster övriga 9 345
Summa avgivna röster 15410 15233
Röstberättigade 18815 18748
Valdeltagande 81,90% 81,25%