2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lekeberg

Valdeltagande
2006: 83,57%
+1,75%
2002: 81,82%

18,85%
M
17,17%
C
4,85%
FP
9,98%
KD
34,83%
S
4,07%
V
3,56%
MP
6,68%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Lekeberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 852 18,85 487 11,20
C Centerpartiet 776 17,17 786 18,08
FP Folkpartiet liberalerna 219 4,85 388 8,93
KD Kristdemokraterna 451 9,98 513 11,80
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1574 34,83 1589 36,55
V Vänsterpartiet 184 4,07 283 6,51
MP Miljöpartiet de gröna 161 3,56 161 3,70
ÖVR Övriga partier 302 6,68 140 3,22

Kommun Lekeberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4519 4347
Ogiltiga röster blanka 106
Ogiltiga röster övriga 0 60
Summa avgivna röster 4625 4407
Röstberättigade 5534 5386
Valdeltagande 83,57% 81,82%