2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Laxå

Valdeltagande
2006: 80,90%
+0,21%
2002: 80,69%

13,50%
M
7,63%
C
4,26%
FP
8,00%
KD
53,65%
S
5,58%
V
2,00%
MP
5,37%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Laxå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 513 13,50 268 6,80
C Centerpartiet 290 7,63 286 7,25
FP Folkpartiet liberalerna 162 4,26 351 8,90
KD Kristdemokraterna 304 8,00 396 10,04
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2038 53,65 2001 50,74
V Vänsterpartiet 212 5,58 384 9,74
MP Miljöpartiet de gröna 76 2,00 94 2,38
ÖVR Övriga partier 204 5,37 164 4,16

Kommun Laxå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3799 3944
Ogiltiga röster blanka 67
Ogiltiga röster övriga 1 71
Summa avgivna röster 3867 4015
Röstberättigade 4780 4976
Valdeltagande 80,90% 80,69%