2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hallsberg

Valdeltagande
2006: 84,01%
+1,71%
2002: 82,30%

14,71%
M
8,75%
C
4,94%
FP
6,58%
KD
49,07%
S
5,95%
V
3,51%
MP
6,49%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Hallsberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1407 14,71 814 8,45
C Centerpartiet 837 8,75 809 8,40
FP Folkpartiet liberalerna 473 4,94 831 8,62
KD Kristdemokraterna 630 6,58 839 8,71
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4695 49,07 4895 50,80
V Vänsterpartiet 569 5,95 804 8,34
MP Miljöpartiet de gröna 336 3,51 328 3,40
ÖVR Övriga partier 621 6,49 315 3,27

Kommun Hallsberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9568 9635
Ogiltiga röster blanka 197
Ogiltiga röster övriga 4 137
Summa avgivna röster 9769 9772
Röstberättigade 11629 11873
Valdeltagande 84,01% 82,30%