2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Degerfors

Valdeltagande
2006: 82,33%
+0,00%
2002: 82,33%

9,76%
M
5,41%
C
3,19%
FP
5,22%
KD
57,65%
S
11,16%
V
2,67%
MP
4,95%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Degerfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 615 9,76 332 5,11
C Centerpartiet 341 5,41 343 5,28
FP Folkpartiet liberalerna 201 3,19 391 6,02
KD Kristdemokraterna 329 5,22 340 5,24
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3633 57,65 3947 60,81
V Vänsterpartiet 703 11,16 866 13,34
MP Miljöpartiet de gröna 168 2,67 164 2,53
ÖVR Övriga partier 312 4,95 108 1,66

Kommun Degerfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6302 6491
Ogiltiga röster blanka 95
Ogiltiga röster övriga 0 73
Summa avgivna röster 6397 6564
Röstberättigade 7770 7973
Valdeltagande 82,33% 82,33%