2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hällefors

Valdeltagande
2006: 79,23%
+3,51%
2002: 75,72%

12,56%
M
7,60%
C
2,69%
FP
2,95%
KD
57,49%
S
8,59%
V
2,73%
MP
5,40%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Hällefors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 570 12,56 309 6,90
C Centerpartiet 345 7,60 277 6,19
FP Folkpartiet liberalerna 122 2,69 277 6,19
KD Kristdemokraterna 134 2,95 193 4,31
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2610 57,49 2805 62,64
V Vänsterpartiet 390 8,59 437 9,76
MP Miljöpartiet de gröna 124 2,73 133 2,97
ÖVR Övriga partier 245 5,40 47 1,05

Kommun Hällefors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4540 4478
Ogiltiga röster blanka 57
Ogiltiga röster övriga 1 79
Summa avgivna röster 4598 4557
Röstberättigade 5803 6018
Valdeltagande 79,23% 75,72%