2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Örebro

Valdeltagande
2006: 83,65%
+1,16%
2002: 82,49%

21,02%
M
6,28%
C
8,69%
FP
8,11%
KD
37,98%
S
5,96%
V
6,01%
MP
5,95%
ÖVR
Samtliga 85 distrikt räknade.

Kommun Örebro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 16950 21,02 9258 12,06
C Centerpartiet 5062 6,28 3539 4,61
FP Folkpartiet liberalerna 7006 8,69 10909 14,21
KD Kristdemokraterna 6541 8,11 7827 10,20
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30623 37,98 32052 41,75
V Vänsterpartiet 4804 5,96 6872 8,95
MP Miljöpartiet de gröna 4849 6,01 3997 5,21
ÖVR Övriga partier 4795 5,95 2317 3,02

Kommun Örebro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 80630 76771
Ogiltiga röster blanka 1419
Ogiltiga röster övriga 28 1197
Summa avgivna röster 82077 77968
Röstberättigade 98117 94520
Valdeltagande 83,65% 82,49%