2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kumla

Valdeltagande
2006: 84,63%
+2,21%
2002: 82,42%

16,54%
M
7,43%
C
6,09%
FP
8,88%
KD
47,32%
S
4,70%
V
2,91%
MP
6,12%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Kumla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1987 16,54 1179 10,19
C Centerpartiet 893 7,43 838 7,24
FP Folkpartiet liberalerna 731 6,09 1081 9,34
KD Kristdemokraterna 1066 8,88 1207 10,43
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5684 47,32 5615 48,52
V Vänsterpartiet 565 4,70 910 7,86
MP Miljöpartiet de gröna 350 2,91 362 3,13
ÖVR Övriga partier 735 6,12 381 3,29

Kommun Kumla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12011 11573
Ogiltiga röster blanka 237
Ogiltiga röster övriga 7 143
Summa avgivna röster 12255 11716
Röstberättigade 14480 14215
Valdeltagande 84,63% 82,42%