2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Askersund

Valdeltagande
2006: 82,66%
+1,64%
2002: 81,02%

18,60%
M
10,87%
C
5,21%
FP
7,45%
KD
43,93%
S
5,41%
V
3,51%
MP
5,02%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Askersund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1371 18,60 800 11,13
C Centerpartiet 801 10,87 760 10,58
FP Folkpartiet liberalerna 384 5,21 630 8,77
KD Kristdemokraterna 549 7,45 673 9,37
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3238 43,93 3269 45,49
V Vänsterpartiet 399 5,41 615 8,56
MP Miljöpartiet de gröna 259 3,51 231 3,21
ÖVR Övriga partier 370 5,02 208 2,89

Kommun Askersund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7371 7186
Ogiltiga röster blanka 132
Ogiltiga röster övriga 1 109
Summa avgivna röster 7504 7295
Röstberättigade 9078 9004
Valdeltagande 82,66% 81,02%