2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlskoga

Valdeltagande
2006: 81,45%
+1,82%
2002: 79,63%

19,81%
M
4,19%
C
4,75%
FP
5,34%
KD
49,38%
S
6,38%
V
3,19%
MP
6,97%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Karlskoga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3747 19,81 2125 11,34
C Centerpartiet 793 4,19 528 2,82
FP Folkpartiet liberalerna 898 4,75 1805 9,63
KD Kristdemokraterna 1010 5,34 1239 6,61
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9341 49,38 10228 54,58
V Vänsterpartiet 1206 6,38 1665 8,89
MP Miljöpartiet de gröna 604 3,19 551 2,94
ÖVR Övriga partier 1318 6,97 597 3,19

Kommun Karlskoga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18917 18738
Ogiltiga röster blanka 356
Ogiltiga röster övriga 4 271
Summa avgivna röster 19277 19009
Röstberättigade 23667 23873
Valdeltagande 81,45% 79,63%