2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nora

Valdeltagande
2006: 81,05%
+1,84%
2002: 79,21%

18,55%
M
8,99%
C
6,68%
FP
6,18%
KD
43,07%
S
5,47%
V
4,64%
MP
6,43%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Nora

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1180 18,55 691 11,02
C Centerpartiet 572 8,99 490 7,81
FP Folkpartiet liberalerna 425 6,68 713 11,37
KD Kristdemokraterna 393 6,18 560 8,93
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2740 43,07 2840 45,27
V Vänsterpartiet 348 5,47 573 9,13
MP Miljöpartiet de gröna 295 4,64 257 4,10
ÖVR Övriga partier 409 6,43 149 2,38

Kommun Nora

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6362 6273
Ogiltiga röster blanka 129
Ogiltiga röster övriga 0 92
Summa avgivna röster 6491 6365
Röstberättigade 8009 8036
Valdeltagande 81,05% 79,21%