2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lindesberg

Valdeltagande
2006: 81,32%
+2,02%
2002: 79,30%

18,19%
M
12,35%
C
4,39%
FP
5,40%
KD
43,54%
S
5,30%
V
3,56%
MP
7,26%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Lindesberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2577 18,19 1417 10,13
C Centerpartiet 1750 12,35 1682 12,02
FP Folkpartiet liberalerna 622 4,39 1171 8,37
KD Kristdemokraterna 765 5,40 1063 7,60
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6168 43,54 6650 47,54
V Vänsterpartiet 751 5,30 1079 7,71
MP Miljöpartiet de gröna 504 3,56 565 4,04
ÖVR Övriga partier 1028 7,26 362 2,59

Kommun Lindesberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14165 13989
Ogiltiga röster blanka 273
Ogiltiga röster övriga 1 194
Summa avgivna röster 14439 14183
Röstberättigade 17755 17885
Valdeltagande 81,32% 79,30%