2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norberg

Valdeltagande
2006: 79,60%
+0,84%
2002: 78,76%

16,34%
M
6,64%
C
4,51%
FP
3,34%
KD
44,54%
S
12,60%
V
4,19%
MP
7,84%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Norberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 573 16,34 311 8,91
C Centerpartiet 233 6,64 189 5,42
FP Folkpartiet liberalerna 158 4,51 281 8,05
KD Kristdemokraterna 117 3,34 175 5,02
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1562 44,54 1730 49,58
V Vänsterpartiet 442 12,60 601 17,23
MP Miljöpartiet de gröna 147 4,19 145 4,16
ÖVR Övriga partier 275 7,84 57 1,63

Kommun Norberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3507 3489
Ogiltiga röster blanka 90
Ogiltiga röster övriga 0 55
Summa avgivna röster 3597 3544
Röstberättigade 4519 4500
Valdeltagande 79,60% 78,76%