2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Västerås

Valdeltagande
2006: 81,69%
+3,00%
2002: 78,69%

26,70%
M
5,34%
C
10,12%
FP
6,02%
KD
35,92%
S
5,25%
V
4,90%
MP
5,75%
ÖVR
Samtliga 67 distrikt räknade.

Kommun Västerås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 21280 26,70 10802 14,52
C Centerpartiet 4256 5,34 2354 3,16
FP Folkpartiet liberalerna 8066 10,12 12408 16,68
KD Kristdemokraterna 4802 6,02 6102 8,20
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28626 35,92 31557 42,41
V Vänsterpartiet 4186 5,25 5433 7,30
MP Miljöpartiet de gröna 3907 4,90 3642 4,89
ÖVR Övriga partier 4581 5,75 2112 2,84

Kommun Västerås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 79704 74410
Ogiltiga röster blanka 1822
Ogiltiga röster övriga 30 1237
Summa avgivna röster 81556 75647
Röstberättigade 99834 96130
Valdeltagande 81,69% 78,69%