2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Köping

Valdeltagande
2006: 78,89%
+1,58%
2002: 77,31%

19,90%
M
8,62%
C
5,59%
FP
5,00%
KD
45,15%
S
6,64%
V
3,34%
MP
5,77%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Köping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2897 19,90 1546 11,01
C Centerpartiet 1254 8,62 979 6,97
FP Folkpartiet liberalerna 813 5,59 1442 10,27
KD Kristdemokraterna 728 5,00 959 6,83
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6572 45,15 6853 48,79
V Vänsterpartiet 966 6,64 1395 9,93
MP Miljöpartiet de gröna 486 3,34 457 3,25
ÖVR Övriga partier 840 5,77 415 2,95

Kommun Köping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14556 14046
Ogiltiga röster blanka 324
Ogiltiga röster övriga 7 257
Summa avgivna röster 14887 14303
Röstberättigade 18870 18502
Valdeltagande 78,89% 77,31%