2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Arboga

Valdeltagande
2006: 80,98%
+1,17%
2002: 79,81%

21,12%
M
8,83%
C
6,60%
FP
5,15%
KD
42,07%
S
6,40%
V
3,85%
MP
5,97%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Arboga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1733 21,12 953 11,67
C Centerpartiet 725 8,83 564 6,90
FP Folkpartiet liberalerna 542 6,60 1006 12,31
KD Kristdemokraterna 423 5,15 683 8,36
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3453 42,07 3622 44,34
V Vänsterpartiet 525 6,40 723 8,85
MP Miljöpartiet de gröna 316 3,85 429 5,25
ÖVR Övriga partier 490 5,97 189 2,31

Kommun Arboga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8207 8169
Ogiltiga röster blanka 166
Ogiltiga röster övriga 0 170
Summa avgivna röster 8373 8339
Röstberättigade 10340 10448
Valdeltagande 80,98% 79,81%