2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älvdalen

Valdeltagande
2006: 76,71%
+5,19%
2002: 71,52%

17,61%
M
14,48%
C
4,05%
FP
5,27%
KD
42,41%
S
4,66%
V
2,67%
MP
8,85%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Älvdalen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 778 17,61 337 7,91
C Centerpartiet 640 14,48 581 13,64
FP Folkpartiet liberalerna 179 4,05 379 8,90
KD Kristdemokraterna 233 5,27 362 8,50
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1874 42,41 1839 43,18
V Vänsterpartiet 206 4,66 338 7,94
MP Miljöpartiet de gröna 118 2,67 182 4,27
ÖVR Övriga partier 391 8,85 241 5,66

Kommun Älvdalen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4419 4259
Ogiltiga röster blanka 141
Ogiltiga röster övriga 2 91
Summa avgivna röster 4562 4350
Röstberättigade 5947 6082
Valdeltagande 76,71% 71,52%