2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mora

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Färnäs-Nusnäs-Garsås 20,63% 16,05% 3,35% 5,11% 38,01% 4,32% 3,53% 8,99% 2,74% 0,00% 73,75%
Klockarhagen 19,34% 8,17% 5,59% 3,44% 43,98% 5,16% 5,44% 8,88% 2,10% 0,00% 72,53%
Morkarlby-Långlet-Oxberg 24,12% 13,60% 6,76% 4,19% 38,58% 3,93% 3,85% 4,96% 1,93% 0,08% 78,85%
Noret Norra-Bergkarlås 23,20% 10,27% 5,34% 6,06% 37,91% 5,98% 5,42% 5,82% 2,21% 0,00% 75,30%
Noret Södra 22,76% 10,00% 3,29% 6,18% 37,24% 6,45% 5,13% 8,95% 3,18% 0,00% 76,07%
Sollerö 21,56% 17,42% 2,85% 4,63% 34,15% 7,48% 6,40% 5,51% 1,84% 0,00% 77,47%
Stranden 26,23% 10,55% 6,69% 5,94% 34,32% 5,35% 4,23% 6,69% 1,68% 0,00% 72,90%
Utmeland-Hånåkni 25,26% 10,92% 5,13% 4,97% 37,16% 4,48% 5,38% 6,68% 2,15% 0,00% 78,62%
Vika-Venjan 22,76% 18,40% 3,03% 3,87% 36,32% 4,72% 2,54% 8,35% 2,25% 0,00% 76,54%
Våmhus-Bonäs 17,36% 23,35% 3,55% 4,77% 34,11% 4,77% 4,37% 7,72% 2,76% 0,00% 76,63%
Öna-Östnor 27,36% 12,72% 5,90% 3,77% 33,40% 4,90% 4,26% 7,68% 2,22% 0,07% 77,96%
I vallokal ej räknade röster 28,63% 10,08% 8,06% 2,42% 25,00% 6,05% 12,90% 6,85% 3,50% 0,00%