2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Borlänge

Valdeltagande
2006: 80,71%
+2,55%
2002: 78,16%

18,77%
M
7,29%
C
5,68%
FP
4,43%
KD
45,51%
S
7,15%
V
4,38%
MP
6,80%
ÖVR
Samtliga 27 distrikt räknade.

Kommun Borlänge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5318 18,77 2831 10,37
C Centerpartiet 2065 7,29 1704 6,24
FP Folkpartiet liberalerna 1608 5,68 2593 9,49
KD Kristdemokraterna 1255 4,43 1686 6,17
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12894 45,51 13265 48,57
V Vänsterpartiet 2025 7,15 2724 9,97
MP Miljöpartiet de gröna 1240 4,38 1417 5,19
ÖVR Övriga partier 1928 6,80 1093 4,00

Kommun Borlänge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 28333 27313
Ogiltiga röster blanka 602
Ogiltiga röster övriga 12 547
Summa avgivna röster 28947 27860
Röstberättigade 35866 35647
Valdeltagande 80,71% 78,16%