2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Avesta

Valdeltagande
2006: 80,57%
+3,13%
2002: 77,44%

19,27%
M
8,40%
C
4,89%
FP
4,42%
KD
46,13%
S
6,66%
V
3,41%
MP
6,82%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Avesta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2646 19,27 1270 9,58
C Centerpartiet 1154 8,40 1253 9,45
FP Folkpartiet liberalerna 672 4,89 1165 8,79
KD Kristdemokraterna 607 4,42 922 6,96
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6335 46,13 6633 50,05
V Vänsterpartiet 914 6,66 1292 9,75
MP Miljöpartiet de gröna 469 3,41 467 3,52
ÖVR Övriga partier 937 6,82 252 1,90

Kommun Avesta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13734 13254
Ogiltiga röster blanka 322
Ogiltiga röster övriga 6 251
Summa avgivna röster 14062 13505
Röstberättigade 17454 17440
Valdeltagande 80,57% 77,44%