2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ludvika

Valdeltagande
2006: 79,18%
+1,71%
2002: 77,47%

16,62%
M
6,06%
C
4,36%
FP
4,03%
KD
49,15%
S
10,00%
V
3,20%
MP
6,57%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Ludvika

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2602 16,62 1387 8,94
C Centerpartiet 949 6,06 708 4,56
FP Folkpartiet liberalerna 683 4,36 1193 7,69
KD Kristdemokraterna 631 4,03 916 5,90
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7695 49,15 8363 53,88
V Vänsterpartiet 1566 10,00 2049 13,20
MP Miljöpartiet de gröna 501 3,20 602 3,88
ÖVR Övriga partier 1029 6,57 303 1,95

Kommun Ludvika

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15656 15521
Ogiltiga röster blanka 423
Ogiltiga röster övriga 7 358
Summa avgivna röster 16086 15879
Röstberättigade 20317 20498
Valdeltagande 79,18% 77,47%