2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ockelbo

Valdeltagande
2006: 78,23%
+2,14%
2002: 76,09%

14,89%
M
16,85%
C
3,07%
FP
4,02%
KD
44,55%
S
9,20%
V
3,23%
MP
4,21%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Ockelbo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 549 14,89 240 6,69
C Centerpartiet 621 16,85 554 15,45
FP Folkpartiet liberalerna 113 3,07 237 6,61
KD Kristdemokraterna 148 4,02 212 5,91
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1642 44,55 1681 46,88
V Vänsterpartiet 339 9,20 481 13,41
MP Miljöpartiet de gröna 119 3,23 100 2,79
ÖVR Övriga partier 155 4,21 81 2,26

Kommun Ockelbo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3686 3586
Ogiltiga röster blanka 98
Ogiltiga röster övriga 1 57
Summa avgivna röster 3785 3643
Röstberättigade 4838 4788
Valdeltagande 78,23% 76,09%