2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hofors

Valdeltagande
2006: 78,63%
+2,06%
2002: 76,57%

13,67%
M
5,86%
C
5,41%
FP
2,85%
KD
51,04%
S
11,41%
V
3,16%
MP
6,59%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Hofors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 821 13,67 387 6,46
C Centerpartiet 352 5,86 306 5,11
FP Folkpartiet liberalerna 325 5,41 461 7,69
KD Kristdemokraterna 171 2,85 257 4,29
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3065 51,04 3380 56,41
V Vänsterpartiet 685 11,41 922 15,39
MP Miljöpartiet de gröna 190 3,16 197 3,29
ÖVR Övriga partier 396 6,59 82 1,37

Kommun Hofors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6005 5992
Ogiltiga röster blanka 125
Ogiltiga röster övriga 2 79
Summa avgivna röster 6132 6071
Röstberättigade 7799 7929
Valdeltagande 78,63% 76,57%