2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ovanåker

Valdeltagande
2006: 79,92%
-0,88%
2002: 80,80%

13,12%
M
22,91%
C
4,43%
FP
11,37%
KD
36,98%
S
4,12%
V
2,68%
MP
4,38%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Ovanåker

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 968 13,12 569 7,42
C Centerpartiet 1690 22,91 1780 23,21
FP Folkpartiet liberalerna 327 4,43 617 8,04
KD Kristdemokraterna 839 11,37 1056 13,77
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2728 36,98 2736 35,67
V Vänsterpartiet 304 4,12 524 6,83
MP Miljöpartiet de gröna 198 2,68 287 3,74
ÖVR Övriga partier 323 4,38 101 1,32

Kommun Ovanåker

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7377 7670
Ogiltiga röster blanka 160
Ogiltiga röster övriga 1 115
Summa avgivna röster 7538 7785
Röstberättigade 9432 9635
Valdeltagande 79,92% 80,80%