2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nordanstig

Valdeltagande
2006: 77,18%
+2,89%
2002: 74,29%

14,23%
M
19,45%
C
4,96%
FP
5,19%
KD
38,29%
S
7,13%
V
3,45%
MP
7,30%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Nordanstig

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 829 14,23 402 7,03
C Centerpartiet 1133 19,45 1144 20,01
FP Folkpartiet liberalerna 289 4,96 453 7,92
KD Kristdemokraterna 302 5,19 489 8,55
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2230 38,29 2252 39,39
V Vänsterpartiet 415 7,13 528 9,24
MP Miljöpartiet de gröna 201 3,45 256 4,48
ÖVR Övriga partier 425 7,30 193 3,38

Kommun Nordanstig

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5824 5717
Ogiltiga röster blanka 148
Ogiltiga röster övriga 4 75
Summa avgivna röster 5976 5792
Röstberättigade 7743 7796
Valdeltagande 77,18% 74,29%