2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ljusdal

Valdeltagande
2006: 75,28%
+3,38%
2002: 71,90%

19,21%
M
14,52%
C
4,39%
FP
4,95%
KD
38,83%
S
8,39%
V
3,88%
MP
5,82%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Ljusdal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2147 19,21 909 8,21
C Centerpartiet 1623 14,52 1612 14,56
FP Folkpartiet liberalerna 491 4,39 994 8,98
KD Kristdemokraterna 553 4,95 815 7,36
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4340 38,83 4628 41,81
V Vänsterpartiet 938 8,39 1432 12,94
MP Miljöpartiet de gröna 434 3,88 491 4,44
ÖVR Övriga partier 650 5,82 188 1,70

Kommun Ljusdal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11176 11069
Ogiltiga röster blanka 278
Ogiltiga röster övriga 5 178
Summa avgivna röster 11459 11247
Röstberättigade 15222 15642
Valdeltagande 75,28% 71,90%