2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hudiksvall

Valdeltagande
2006: 78,29%
+2,88%
2002: 75,41%

17,53%
M
15,86%
C
3,65%
FP
4,96%
KD
38,95%
S
8,46%
V
5,31%
MP
5,28%
ÖVR
Samtliga 30 distrikt räknade.

Kommun Hudiksvall

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3883 17,53 1723 8,06
C Centerpartiet 3513 15,86 3211 15,03
FP Folkpartiet liberalerna 809 3,65 1661 7,77
KD Kristdemokraterna 1098 4,96 1512 7,08
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8629 38,95 9108 42,63
V Vänsterpartiet 1875 8,46 2514 11,77
MP Miljöpartiet de gröna 1176 5,31 1202 5,63
ÖVR Övriga partier 1170 5,28 433 2,03

Kommun Hudiksvall

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22153 21364
Ogiltiga röster blanka 507
Ogiltiga röster övriga 20 388
Summa avgivna röster 22680 21752
Röstberättigade 28968 28845
Valdeltagande 78,29% 75,41%