2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kramfors

Valdeltagande
2006: 80,78%
+1,37%
2002: 79,41%

12,81%
M
14,41%
C
2,98%
FP
4,14%
KD
50,17%
S
9,27%
V
3,01%
MP
3,21%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Kramfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1629 12,81 880 6,76
C Centerpartiet 1832 14,41 1814 13,94
FP Folkpartiet liberalerna 379 2,98 698 5,36
KD Kristdemokraterna 527 4,14 757 5,82
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6380 50,17 6644 51,04
V Vänsterpartiet 1179 9,27 1637 12,58
MP Miljöpartiet de gröna 383 3,01 477 3,66
ÖVR Övriga partier 408 3,21 110 0,85

Kommun Kramfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12717 13017
Ogiltiga röster blanka 185
Ogiltiga röster övriga 1 194
Summa avgivna röster 12903 13211
Röstberättigade 15973 16636
Valdeltagande 80,78% 79,41%