2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bräcke

Valdeltagande
2006: 77,55%
+2,55%
2002: 75,00%

14,96%
M
14,89%
C
3,03%
FP
2,25%
KD
48,15%
S
9,71%
V
3,17%
MP
3,84%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Bräcke

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 632 14,96 356 8,31
C Centerpartiet 629 14,89 639 14,92
FP Folkpartiet liberalerna 128 3,03 236 5,51
KD Kristdemokraterna 95 2,25 111 2,59
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2034 48,15 2237 52,23
V Vänsterpartiet 410 9,71 490 11,44
MP Miljöpartiet de gröna 134 3,17 140 3,27
ÖVR Övriga partier 162 3,84 74 1,73

Kommun Bräcke

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4224 4283
Ogiltiga röster blanka 88
Ogiltiga röster övriga 2 39
Summa avgivna röster 4314 4322
Röstberättigade 5563 5763
Valdeltagande 77,55% 75,00%