2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Härjedalen

Valdeltagande
2006: 77,56%
+2,68%
2002: 74,88%

17,19%
M
12,88%
C
4,72%
FP
3,80%
KD
45,71%
S
8,20%
V
2,31%
MP
5,19%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Härjedalen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1137 17,19 650 9,77
C Centerpartiet 852 12,88 771 11,59
FP Folkpartiet liberalerna 312 4,72 404 6,08
KD Kristdemokraterna 251 3,80 310 4,66
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3023 45,71 3341 50,24
V Vänsterpartiet 542 8,20 809 12,17
MP Miljöpartiet de gröna 153 2,31 245 3,68
ÖVR Övriga partier 343 5,19 120 1,80

Kommun Härjedalen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6613 6650
Ogiltiga röster blanka 130
Ogiltiga röster övriga 3 88
Summa avgivna röster 6746 6738
Röstberättigade 8698 8998
Valdeltagande 77,56% 74,88%