2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Östersund

Valdeltagande
2006: 81,02%
+2,35%
2002: 78,67%

19,01%
M
15,75%
C
4,96%
FP
3,82%
KD
38,25%
S
8,11%
V
6,19%
MP
3,91%
ÖVR
Samtliga 40 distrikt räknade.

Kommun Östersund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6985 19,01 3942 11,07
C Centerpartiet 5787 15,75 4698 13,19
FP Folkpartiet liberalerna 1823 4,96 3271 9,18
KD Kristdemokraterna 1405 3,82 1850 5,19
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14052 38,25 15378 43,17
V Vänsterpartiet 2979 8,11 3903 10,96
MP Miljöpartiet de gröna 2273 6,19 2065 5,80
ÖVR Övriga partier 1437 3,91 514 1,44

Kommun Östersund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 36741 35621
Ogiltiga röster blanka 809
Ogiltiga röster övriga 8 536
Summa avgivna röster 37558 36157
Röstberättigade 46354 45963
Valdeltagande 81,02% 78,67%