2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bjurholm

Valdeltagande
2006: 79,51%
+0,92%
2002: 78,59%

19,17%
M
20,00%
C
9,68%
FP
8,41%
KD
35,67%
S
3,25%
V
2,23%
MP
1,59%
ÖVR
Samtliga 2 distrikt räknade.

Kommun Bjurholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 301 19,17 228 14,14
C Centerpartiet 314 20,00 323 20,02
FP Folkpartiet liberalerna 152 9,68 170 10,54
KD Kristdemokraterna 132 8,41 164 10,17
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 560 35,67 629 39,00
V Vänsterpartiet 51 3,25 65 4,03
MP Miljöpartiet de gröna 35 2,23 14 0,87
ÖVR Övriga partier 25 1,59 20 1,24

Kommun Bjurholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1570 1613
Ogiltiga röster blanka 17
Ogiltiga röster övriga 0 13
Summa avgivna röster 1587 1626
Röstberättigade 1996 2069
Valdeltagande 79,51% 78,59%