2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norsjö

Valdeltagande
2006: 78,91%
-0,79%
2002: 79,70%

7,33%
M
15,35%
C
4,56%
FP
9,08%
KD
49,38%
S
9,63%
V
1,64%
MP
3,03%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Norsjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 201 7,33 117 4,11
C Centerpartiet 421 15,35 559 19,61
FP Folkpartiet liberalerna 125 4,56 191 6,70
KD Kristdemokraterna 249 9,08 256 8,98
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1354 49,38 1257 44,11
V Vänsterpartiet 264 9,63 390 13,68
MP Miljöpartiet de gröna 45 1,64 48 1,68
ÖVR Övriga partier 83 3,03 32 1,12

Kommun Norsjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2742 2850
Ogiltiga röster blanka 43
Ogiltiga röster övriga 3 20
Summa avgivna röster 2788 2870
Röstberättigade 3533 3601
Valdeltagande 78,91% 79,70%