2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vännäs

Valdeltagande
2006: 80,38%
+2,46%
2002: 77,92%

12,47%
M
18,24%
C
4,42%
FP
7,06%
KD
42,51%
S
8,29%
V
4,26%
MP
2,76%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Vännäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 629 12,47 269 5,52
C Centerpartiet 920 18,24 905 18,58
FP Folkpartiet liberalerna 223 4,42 338 6,94
KD Kristdemokraterna 356 7,06 432 8,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2144 42,51 2181 44,78
V Vänsterpartiet 418 8,29 559 11,48
MP Miljöpartiet de gröna 215 4,26 156 3,20
ÖVR Övriga partier 139 2,76 31 0,64

Kommun Vännäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5044 4871
Ogiltiga röster blanka 56
Ogiltiga röster övriga 1 51
Summa avgivna röster 5101 4922
Röstberättigade 6346 6317
Valdeltagande 80,38% 77,92%