2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åsele

Valdeltagande
2006: 80,70%
+0,71%
2002: 79,99%

9,95%
M
16,27%
C
4,78%
FP
6,47%
KD
50,60%
S
6,95%
V
1,06%
MP
3,91%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Åsele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 206 9,95 114 5,16
C Centerpartiet 337 16,27 380 17,21
FP Folkpartiet liberalerna 99 4,78 127 5,75
KD Kristdemokraterna 134 6,47 133 6,02
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1048 50,60 1156 52,36
V Vänsterpartiet 144 6,95 202 9,15
MP Miljöpartiet de gröna 22 1,06 42 1,90
ÖVR Övriga partier 81 3,91 54 2,45

Kommun Åsele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2071 2208
Ogiltiga röster blanka 28
Ogiltiga röster övriga 0 30
Summa avgivna röster 2099 2238
Röstberättigade 2601 2798
Valdeltagande 80,70% 79,99%