2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skellefteå

Valdeltagande
2006: 83,32%
+1,92%
2002: 81,40%

11,04%
M
10,06%
C
5,98%
FP
6,29%
KD
50,31%
S
8,94%
V
4,26%
MP
3,12%
ÖVR
Samtliga 50 distrikt räknade.

Kommun Skellefteå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5076 11,04 2265 5,04
C Centerpartiet 4624 10,06 4591 10,21
FP Folkpartiet liberalerna 2750 5,98 4261 9,48
KD Kristdemokraterna 2891 6,29 3807 8,47
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23134 50,31 22779 50,66
V Vänsterpartiet 4111 8,94 5150 11,45
MP Miljöpartiet de gröna 1959 4,26 1612 3,58
ÖVR Övriga partier 1436 3,12 502 1,12

Kommun Skellefteå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 45981 44967
Ogiltiga röster blanka 788
Ogiltiga röster övriga 21 606
Summa avgivna röster 46790 45573
Röstberättigade 56159 55985
Valdeltagande 83,32% 81,40%