2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Arvidsjaur

Valdeltagande
2006: 81,90%
+2,71%
2002: 79,19%

10,48%
M
7,53%
C
3,88%
FP
2,14%
KD
57,46%
S
12,46%
V
1,71%
MP
4,35%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Arvidsjaur

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 465 10,48 224 5,06
C Centerpartiet 334 7,53 331 7,48
FP Folkpartiet liberalerna 172 3,88 239 5,40
KD Kristdemokraterna 95 2,14 191 4,32
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2550 57,46 2385 53,90
V Vänsterpartiet 553 12,46 642 14,51
MP Miljöpartiet de gröna 76 1,71 83 1,88
ÖVR Övriga partier 193 4,35 330 7,46

Kommun Arvidsjaur

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4438 4425
Ogiltiga röster blanka 62
Ogiltiga röster övriga 1 36
Summa avgivna röster 4501 4461
Röstberättigade 5496 5633
Valdeltagande 81,90% 79,19%