2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Arjeplog

Valdeltagande
2006: 78,34%
+1,30%
2002: 77,04%

10,74%
M
10,33%
C
6,09%
FP
4,76%
KD
44,96%
S
14,48%
V
3,17%
MP
5,47%
ÖVR
Samtliga 2 distrikt räknade.

Kommun Arjeplog

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 210 10,74 77 3,89
C Centerpartiet 202 10,33 184 9,29
FP Folkpartiet liberalerna 119 6,09 108 5,45
KD Kristdemokraterna 93 4,76 112 5,65
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 879 44,96 907 45,78
V Vänsterpartiet 283 14,48 294 14,84
MP Miljöpartiet de gröna 62 3,17 90 4,54
ÖVR Övriga partier 107 5,47 209 10,55

Kommun Arjeplog

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1955 1981
Ogiltiga röster blanka 34
Ogiltiga röster övriga 0 15
Summa avgivna röster 1989 1996
Röstberättigade 2539 2591
Valdeltagande 78,34% 77,04%