2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Jokkmokk

Valdeltagande
2006: 79,31%
+0,51%
2002: 78,80%

10,83%
M
5,55%
C
5,84%
FP
2,31%
KD
47,77%
S
14,74%
V
6,51%
MP
6,45%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Jokkmokk

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 371 10,83 145 4,09
C Centerpartiet 190 5,55 115 3,24
FP Folkpartiet liberalerna 200 5,84 193 5,45
KD Kristdemokraterna 79 2,31 132 3,72
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1636 47,77 1606 45,32
V Vänsterpartiet 505 14,74 479 13,52
MP Miljöpartiet de gröna 223 6,51 308 8,69
ÖVR Övriga partier 221 6,45 566 15,97

Kommun Jokkmokk

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3425 3544
Ogiltiga röster blanka 52
Ogiltiga röster övriga 3 42
Summa avgivna röster 3480 3586
Röstberättigade 4388 4551
Valdeltagande 79,31% 78,80%