2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Överkalix

Valdeltagande
2006: 78,48%
-2,25%
2002: 80,73%

7,09%
M
11,43%
C
2,54%
FP
2,62%
KD
58,48%
S
12,58%
V
2,09%
MP
3,16%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Överkalix

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 173 7,09 93 3,56
C Centerpartiet 279 11,43 244 9,33
FP Folkpartiet liberalerna 62 2,54 84 3,21
KD Kristdemokraterna 64 2,62 91 3,48
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1427 58,48 1404 53,67
V Vänsterpartiet 307 12,58 342 13,07
MP Miljöpartiet de gröna 51 2,09 86 3,29
ÖVR Övriga partier 77 3,16 272 10,40

Kommun Överkalix

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2440 2616
Ogiltiga röster blanka 20
Ogiltiga röster övriga 1 28
Summa avgivna röster 2461 2644
Röstberättigade 3136 3275
Valdeltagande 78,48% 80,73%