2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kalix

Valdeltagande
2006: 82,02%
-0,24%
2002: 82,26%

10,28%
M
7,01%
C
3,34%
FP
3,32%
KD
59,93%
S
7,01%
V
4,66%
MP
4,44%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Kalix

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1123 10,28 710 6,38
C Centerpartiet 766 7,01 687 6,17
FP Folkpartiet liberalerna 365 3,34 549 4,93
KD Kristdemokraterna 363 3,32 444 3,99
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6547 59,93 5941 53,40
V Vänsterpartiet 766 7,01 1127 10,13
MP Miljöpartiet de gröna 509 4,66 978 8,79
ÖVR Övriga partier 485 4,44 690 6,20

Kommun Kalix

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10924 11126
Ogiltiga röster blanka 155
Ogiltiga röster övriga 0 90
Summa avgivna röster 11079 11216
Röstberättigade 13508 13634
Valdeltagande 82,02% 82,26%