2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Övertorneå

Valdeltagande
2006: 74,93%
+0,22%
2002: 74,71%

12,71%
M
14,94%
C
3,16%
FP
4,56%
KD
43,88%
S
11,74%
V
2,69%
MP
6,32%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Övertorneå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 354 12,71 186 6,35
C Centerpartiet 416 14,94 345 11,78
FP Folkpartiet liberalerna 88 3,16 77 2,63
KD Kristdemokraterna 127 4,56 180 6,15
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1222 43,88 1079 36,84
V Vänsterpartiet 327 11,74 376 12,84
MP Miljöpartiet de gröna 75 2,69 90 3,07
ÖVR Övriga partier 176 6,32 596 20,35

Kommun Övertorneå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2785 2929
Ogiltiga röster blanka 35
Ogiltiga röster övriga 1 11
Summa avgivna röster 2821 2940
Röstberättigade 3765 3935
Valdeltagande 74,93% 74,71%