2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Pajala

Valdeltagande
2006: 77,08%
-1,13%
2002: 78,21%

10,03%
M
4,77%
C
2,25%
FP
5,58%
KD
45,91%
S
22,82%
V
2,10%
MP
6,54%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Pajala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 406 10,03 220 5,01
C Centerpartiet 193 4,77 186 4,23
FP Folkpartiet liberalerna 91 2,25 98 2,23
KD Kristdemokraterna 226 5,58 347 7,90
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1859 45,91 1560 35,52
V Vänsterpartiet 924 22,82 857 19,51
MP Miljöpartiet de gröna 85 2,10 111 2,53
ÖVR Övriga partier 265 6,54 1013 23,06

Kommun Pajala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4049 4392
Ogiltiga röster blanka 50
Ogiltiga röster övriga 1 20
Summa avgivna röster 4100 4412
Röstberättigade 5319 5641
Valdeltagande 77,08% 78,21%