2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gällivare

Valdeltagande
2006: 76,91%
+1,37%
2002: 75,54%

11,92%
M
2,61%
C
2,36%
FP
2,83%
KD
52,84%
S
17,84%
V
2,88%
MP
6,73%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Gällivare

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1361 11,92 805 7,01
C Centerpartiet 298 2,61 214 1,86
FP Folkpartiet liberalerna 269 2,36 457 3,98
KD Kristdemokraterna 323 2,83 395 3,44
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6034 52,84 4814 41,92
V Vänsterpartiet 2037 17,84 1907 16,61
MP Miljöpartiet de gröna 329 2,88 560 4,88
ÖVR Övriga partier 769 6,73 2332 20,31

Kommun Gällivare

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11420 11484
Ogiltiga röster blanka 116
Ogiltiga röster övriga 4 77
Summa avgivna röster 11540 11561
Röstberättigade 15004 15305
Valdeltagande 76,91% 75,54%