2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Boden

Valdeltagande
2006: 82,96%
+0,80%
2002: 82,16%

17,95%
M
5,49%
C
4,24%
FP
4,68%
KD
48,92%
S
8,84%
V
2,90%
MP
6,98%
ÖVR
Samtliga 23 distrikt räknade.

Kommun Boden

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3201 17,95 1777 9,96
C Centerpartiet 979 5,49 701 3,93
FP Folkpartiet liberalerna 756 4,24 1215 6,81
KD Kristdemokraterna 835 4,68 936 5,24
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8723 48,92 8439 47,28
V Vänsterpartiet 1576 8,84 2072 11,61
MP Miljöpartiet de gröna 517 2,90 893 5,00
ÖVR Övriga partier 1244 6,98 1817 10,18

Kommun Boden

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 17831 17850
Ogiltiga röster blanka 224
Ogiltiga röster övriga 8 167
Summa avgivna röster 18063 18017
Röstberättigade 21774 21929
Valdeltagande 82,96% 82,16%