2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kiruna

Valdeltagande
2006: 78,75%
+1,19%
2002: 77,56%

9,50%
M
3,27%
C
3,15%
FP
3,89%
KD
51,79%
S
15,03%
V
3,71%
MP
9,65%
ÖVR
Samtliga 23 distrikt räknade.

Kommun Kiruna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1308 9,50 613 4,47
C Centerpartiet 450 3,27 263 1,92
FP Folkpartiet liberalerna 433 3,15 575 4,19
KD Kristdemokraterna 536 3,89 529 3,86
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7127 51,79 5613 40,94
V Vänsterpartiet 2069 15,03 2034 14,84
MP Miljöpartiet de gröna 511 3,71 721 5,26
ÖVR Övriga partier 1328 9,65 3361 24,52

Kommun Kiruna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13762 13709
Ogiltiga röster blanka 171
Ogiltiga röster övriga 9 115
Summa avgivna röster 13942 13824
Röstberättigade 17704 17823
Valdeltagande 78,75% 77,56%